System McMahon'a

Początkowo turnieje Go rozgrywane były systemem szwajcarskim, zapożyczonym z turniejów szachowych. Turnieje te były rozgrywane w dwóch wersjach - bez handicapu, gdy zależało nam na wyłonieniu najlepszego gracza, albo z handicapem, by dać szansę słabszym graczom. System McMahon'a pozwolił na przynajmniej częściowe pogodzenie tych dwóch celów - wyłania najlepszego gracza, jednak słabsi gracze spotykają się z przeciwnikami o zbliżonej sile, a mają przy tym szansę na wdarcie się do czołówki.

W systemie szwajcarskim wszyscy mają na starcie zero punktów. Za zwycięstwo otrzymuje się 1 punkt, za porażkę 0, za jigo (remis) - 1/2. W kolejnych rundach grają ze sobą gracze o podobnej liczbie zwycięstw. System McMahon'a w zasadzie toczy się według tych samych reguł, jednak z jedną istotną różnicą. Otóż już na starcie gracze otrzymują pewną liczbę punktów - tym większą, im wyższą mają siłę. Zwykle zaczyna się od 15 kyu - 0 punktów, potem 14 kyu - 1, 13 kyu - 2 itd.

W ten sposób gracz o najwyższej sile ma największe szanse na zwycięstwo, jednak nie pozbawia się szans graczy słabszych - muszą tylko wygrać większą liczbę partii, grają jednak z graczami słabszymi. W miarę kolejnych zwycięstw spotykają się z coraz silniejszymi przeciwnikami. Jeżeli gracz przegrywa, to w kolejnej rundzie spotyka się ze słabszym graczem.

Tak więc swoje wyniki ocenia się nie tyle przez bezwzględne miejsce na liście turniejowej, ile raczej przez porównanie swojego miejsca z miejscami graczy o podobnej sile. Aby jednak wyrównać szanse w czołowej grupie, stosuje się tzw. poprzeczkę McMahon'a (McMahon bar). W czołowej grupie wszyscy gracze mają tę samą początkową liczbę punktów McMahon'a. Zwykle poprzeczka jest ustawiona na 4 dan. Oznacza to, że progresję punktową stosuje się tylko do 4 dana - ma on o 1 punkt McMahon'a więcej, niż gracz 3 dan, ale tu progresja się kończy. Gracze 5 dan (i silniejsi) otrzymują tyle samo punktów na starcie, co gracze 4 dan. W ten sposób aby wygrać turniej w czołowej grupie, trzeba po prostu wygrać więcej partii.

Więcej szczegółów na stronach go.art.pl

Opracował: Krzysztof Grabowski

Comments