Cztery równa się pięć, pięć równa się osiem, a sześć równa się dwanaście

Jest to reguła dotycząca liczenia oddechów podczas Semeai z grupą mającą oko?:

  • Oko z czterema skrzyżowaniami jest równoważne pięciu oddechom (trzy zagrania w oko minus zbicie trzech kamieni plus dwa zagrania w oko minus zbicie dwóch kamieni plus atari plus zbicie grupy).
  • Oko z pięcioma skrzyżowaniami jest równoważne ośmiu oddechom (jw. plus cztery zagrania w oko minus zbicie czterech kamieni)
  • Oko z sześcioma skrzyżowaniami jest równoważne dwunastu oddechom (jw. plus pięć zagrań w oko minus zbicie pięciu kamieni)
Comments