Six die eight live

Poniższe reguły dotyczą kamieni odciętych od innych grup i nie tworzących oka. Wynikają one z możliwości utworzenia dwu oczu przy brzegu planszy. Liczba oddechów zewnętrznych jest bez znaczenia.

  • Sześć kamieni stojących w rzędzie na drugiej linii jest martwych.
  • Osiem kamieni stojących w rzędzie na drugiej linii żyje.
  • życie siedmiu kamieni stojących w rzędzie na drugiej linii zależy od sente.

Więcej

Comments